EL NOSTRE PROPÒSIT PER A CONTINUAR EVOLUCIONANT COM A EMPRESA RSC

Dins dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que planteja l’Organització de les Nacions Unides (ONU) per a erradicar la pobresa, protegir el planeta i assegurar la prosperitat per a tothom, Iplan es proposa progressar en la seva implicació i adoptar noves iniciatives amb impacte positiu per al seu entorn. 

Amb l’objectiu d’aconseguir les metes de l’Agenda 2030, alineem les nostres actuacions amb 4 Objectius de Desenvolupament Sostenible, principalment.

SALUT I BENESTAR

L’Objectiu 3 de Desenvolupament Sostenible cerca garantir una vida sana i promoure el benestar de tot el món i totes les edats.

Dins d’Iplan, el Departament de Prevenció de Riscos Laborals lidera un paper molt important per a la seguretat de la nostra plantilla, realitzant formacions en l’àmbit preventiu i proporcionant els Equips de Protecció Individual (EPIS) necessaris per a l’execució de treballs específics.

IGUALTAT DE GÈNERE

L’ONU planteja l’Objectiu 5 de Desenvolupament sostenible com la base necessària per a aconseguir un món just i un dret fonamental per al desenvolupament sostenible de la societat.

Amb l’objectiu d’enfortir la nostra cultura i promoure la igualtat de gènere, a Iplan comptem amb un Pla d’Igualtat on definim la nostra manera d’actuar per a lluitar contra la desigualtat salarial, els actes discriminatoris i d’assetjament i el llenguatge sexista.

TREBALL DIGNE I CREIXEMENT ECONÒMIC

Fomentar el creixement econòmic inclusiu i sostenible i l’ocupació productiva i decent per a tothom és la meta principal de l’Objectiu 8.

Per a aconseguir que la nostra plantilla de personal treballi en un entorn còmode i adequat per a aconseguir els seus objectius, comptem amb mesures de conciliació laboral per a aconseguir un equilibri entre la vida personal i laboral de cada persona.

ACCIÓ CLIMÀTICA

L’objectiu 13 s’enfoca a establir la lluita contra el canvi climàtic com el principal problema per a tenir en compte en actuacions polítiques, empresarials i socials per a mantenir la vida del nostre planeta i sensibilitzar a la població.

El nostre implicació com a empresa en aquest objectiu és disminuir la nostra petjada de carboni amb iniciatives sostenibles, com la plantació d’arbres que vam realitzar l’any 2022 per a compensar la nostra activitat o la posada en pràctica de mesures d’estalvi energètic en les nostres oficines.

En definitiva, a Iplan ens comprometem a contribuir de manera significativa al desenvolupament sostenible per a millorar el benestar social i ambiental, prenent iniciatives en diferents àmbits per a poder participar, considerablement, en la construcció d’un futur sostenible.

Comenceu a escriure i premeu Retorn per cercar

direccion-de-obra