ENGINYERIA AMBIENTAL I ENERGIES RENOVABLES

Iplan Gestión Integral S.L. compta amb una Àrea de Medi Ambient, format per un equip multidisciplinari de tècnics/tècniques qualificats/qualificades, amb experiència i les millors tecnologies disponibles per a dur a terme els treballs que se li puguin encarregar tant en fase de projecte com en fase d’obra.

Clients que confien en nosaltres

.

DIRECCIÓ AMBIENTAL D’OBRA i SUPERVISIONS

Iplan Gestión Integral S.L. disposa d’un equip multidisciplinari de tècnics/tècniques qualificats/qualificades, amb experiència i les millors tecnologies disponibles per dur a terme les següents actuacions en fase d’execució:

– Elaboració i revisió de Programes de vigilància ambiental d’obres i Plans de gestió ambiental.
– Seguiment i supervisió ambiental d’obres d’acord amb els estàndards requerits pel client.
– Direccions ambientals d’obres.
– Elaboració d’informes de seguiment per al client, l’Administració o altres organismes que ho requereixin.
– Seguiment i avaluació de fauna o vegetació sensible en fase d’obres.
– Supervisió de treballs de tala i poda.
– Seguiment de Sistemes de Gestió ISO 14001

Projectes revellants

.

CONSULTORIA AMBIENTAL

Iplan Gestión Integral S.L. disposa d’un equip multidisciplinari de tècnics/tècniques qualificats/qualificades, amb experiència i les millors tecnologies disponibles per dur a terme les següent actuacions en fase de projecte:

– Estudis d’impacte ambiental.
– Treballs de planificació territorial i Avaluació ambiental de plans i programa Estudis d’impacte i integració paisatgística.
– Restauració d’espais i annexos de mesures correctores.
– Estudis de gestió de residus de la construcció i demolició.
– Plans de prevenció d’incendis forestals.
– Tramitació de llicències i autoritzacions ambientals.
– Estudis de caràcter ambiental divers adaptats a les necessitats del client

Projectes revellants

.

ENERGIES RENOVABLES

Iplan Gestión Integral S.L. disposa d’un equip multidisciplinari de tècnics/tècniques qualificats/qualificades, amb experiència i les millors tecnologies disponibles per dur a terme les següent actuacions:

– Avantprojectes i projectes constructius

– Documentació ambiental:

– Estudis d’alternatives
– Diagnosi ambiental i territorial
– Estudis d’Impacte Ambiental
– Urbanística (Pla d’Actuació Específica) per a l’obtenció de l’autorització administrativa pertinent.

– Ambientalización de edificios, implantación de energías renovables y cambio climático

Projectes revellants

Comenceu a escriure i premeu Retorn per cercar