ENGINYERIA ELÈCTRICA I CONSULTORIA

Iplan Gestión Integral S.L. ofereix als seus clients, un servei àgil, dinàmic i de màxima qualitat, compta amb els mitjans humans, tècnics i l’experiència necessària per al desenvolupament de treballs d’Enginyeria, Direcció d’Obra i Consultoria per a qualsevol infraestructura de transport i distribució d’energia elèctrica (alta / Mitja / Baixa tensió) i Generació, així com per a instal·lacions del sector industrial i terciari, instal·lacions per a edificis, eficiència energètica i mobilitat elèctrica.

L’experiència desenvolupada per el nostre personal fa possible l’optimització dels Projectes tenint en compte les necessitats dels nostres clients. Aprofitem les sinergies amb la resta dels departaments i personal de Iplan, per poder oferir productes integrals a mida.

clients que confien en nosaltres

.

ALTA / MITJA / BAIXA TENSIÓ

Iplan Gestión Integral S.L. disposa d’un equip multidisciplinari propi de tècnics/tècniques qualificats/qualificades, amb experiència i les millors tecnologies disponibles per dur a terme les següents actuacions:

– Projectes bàsics, executius i constructius complets de subestacions Elèctriques de totes les tecnologies, tipologies i configuracions:

– Centrals de generació hidroelèctrica, eòlica i fotovoltaica.
– Parcs eòlics / fotovoltaica
– Línies elèctriques aèries i subterrànies d’ALTA, MITJA I BAIXA TENSIÓ.
– Centres de Distribució i Transformació

– Telecontrol/Comunicaciones
– Direcció d’obra i el Project Management de tota aquesta tipologia d’instal·lacions
– Topografia
– Inspeccions reglamentàries.

Projectes revellants

.

INSTAL·LACIONS

Iplan Gestión Integral S.L. disposa d’un equip multidisciplinari de tècnics/tècniques qualificats/qualificades, amb experiència i les millors tecnologies disponibles per dur a terme les següents actuacions:

– Desenvolupament de treballs d’Enginyeria per al sector terciari i Industrial, eficiència i estalvi energètic, i mobilitat elèctrica.

– Realització d’estudis d’estalvi i eficiència energètica. Partint del consum i les necessitats del client. Elaborem tant els estudis per optimitzar el consum, com per fer modificacions d’instal·lacions, canvis de subministrament o de tarifa, que permetin minimitzar el cost.

Projectes revellants

.

CONSULTORIA

Iplan Gestión Integral S.L. disposa d’un equip multidisciplinari de tècnics/tècniques qualificats/qualificades, que aporten, com a valor afegit en el desenvolupament dels treballs de Consultoria, el coneixement en infraestructures d’alta / mitjana / baixa tensió, al sector terciari / edificació, així com en estalvi i eficiència energètica.

La seva experiència i la utilització de les millors tecnologies fan d’Iplan un aliat estratègic.

– Direccions d’Obra de projectes d’obra nova
– Direccions Facultatives de la gestió de manteniment

Projectes revellants

Comenceu a escriure i premeu Retorn per cercar