ENGINYERIA, OBRA CIVIL I EDIFICACIÓ

Iplan Gestión Integral de S.L. ofereix als seus clients, un servei àgil, dinàmic i de màxima qualitat. Per a això compta amb els mitjans humans, tècnics i l’experiència necessària pel desenvolupament dels treballs d’Enginyeria, Direcció d’Obra, Project Management i Consultoria de qualsevol infraestructura civil o d’edificació, promogudes tant des del sector públic com privat, tant en el desenvolupament noves infraestructures, o el manteniment d’infraestructures ja existents.

L’experiència desenvolupada per el nostre personal fa possible l’optimització dels Projectes tenint en compte les necessitats dels nostres clients. Aprofitem les sinergies amb la resta dels departaments i personal d’Iplan, per poder oferir productes integrals a mida.

CLIENTS QUE CONFIEN EN NOSALTRES

.

ENGINYERIA BÀSICA I CONSULTORIA

Iplan Gestión Integral S.L. disposa d’un equip multidisciplinari de tècnics/tècniques qualificats/qualificades, amb experiència i les millors tecnologies disponibles per dur a terme les següents actuacions:

– Redacció de Projectes
– Revisió / Auditoria de Projecte
– Estudis de viabilitat
– Direcció d’Obra
– Assistència tècnica
– Càlcul d’Estructures
– Topografia
– Estudis Hidràulics i hidrològics
– Redacció de Projectes AS-Built

Projectes revellants

.

REDACCIÓ DE PROJECTES

Iplan Gestión Integral S.L. disposa d’un equip multidisciplinari de tècnics/tècniques qualificats/qualificades, amb experiència i les millors tecnologies disponibles per dur a terme les següent actuacions:

– Redacció de projectes executius i constructius per a la posterior licitació i realització dels mateixos, per part tant de promotors públics com privats

Projectes revellants

.

DIRECCIONS D’OBRA I ASSISTÈNCIES TÈCNIQUES

Iplan Gestión Integral S.L. disposa d’un equip multidisciplinari de tècnics/tècniques qualificats/qualificades, amb experiència i les millors tecnologies disponibles per dur a terme les següents actuacions en infraestructures civils i d’edificació:

– Direccions d’Obra de projectes d’obra nova
– Direccions Facultatives de la gestió de manteniment

Projectes revellants

Comenceu a escriure i premeu Retorn per cercar