CÀLCUL DEL MUR DEL NOU CENTRE DE TRANSFORMACIÓ A ESPLUGUES DE LLOBREGAT

El projecte va consistir en el dimensionament i càlcul estructural del mur de contenció de terres perimetral amb l’objectiu de poder generar l’espai suficient per poder ubicar un nou centre de transformació a Esplugues de Llobregat, a la sortida d’Esplugues de la Rda. De Dalt.

Comenceu a escriure i premeu Retorn per cercar