SERVEIS DE DIRECCIÓ DE LES OBRES RELATIVES AL MANTENIMENT DE SENYALITZACIÓ HORITZONTAL, VERTICAL, INFORMATIVA URBANA I ABALISAMENT DE SEGURETAT VIÀRIA, ZONES EST/OEST (2019-2023)

El projecte consisteix a definir els treballs a programar i a realitzar per a un correcte manteniment de la senyalització de la ciutat de Barcelona així com el control de l’execució i el cost d’aquests.

Comenceu a escriure i premeu Retorn per cercar

CENTRAL-HIDROELECTRICA-TALARN