CÀLCUL PANTALLA DE MICROPILOTS PER A CONTENCIÓ TALUD CARRETERA DELS MASSOS DE LLIMIANA ENTRE LA CTRA. LV-9123 I LA CTRA. LV-9121 I CANAL DE REG

El projecte va consistir en el disseny i càlcul d’una pantalla de micropilots que duien a terme la funció d’afiançar un vessant per assegurar l’estabilitat d’un canal de reg i la carretera municipal que passen per allà.

Comenceu a escriure i premeu Retorn per cercar