Medi Ambient

IPLAN compta amb un Departament de Medi ambient, format per un equip multidisciplinari de tècnics amb experiència en el camp de les Assistències de l’Enginyeria Mediambiental.

Aquest coneixement de l’aplicació pràctica de la teoria ha fomentat el desenvolupament d’altres treballs de caràcter ambiental en fase de projecte amb un alt valor afegit.

ÀREES D’ACTUACIÓ

En fase de projecte

 • Estudis d’impacte ambiental
 • Treballs de planificació territorial i Avaluació ambiental de plans i programa
 • Estudis d’impacte i integració paisatgística
 • Ambientalització d’edificis, implantació d’energies renovables i canvi climàtic
 • Restauració d’espais i annexos de mesures correctores
 • Estudis de gestió de residus de la construcció i demolició
 • Planes de prevenció d’incendis forestals.
 • Tramitació de llicències i autoritzacions ambientals
 • Estudis de caràcter ambiental divers adaptats a les necessitats del client

En fase d’execució

 • Elaboració i revisió de Programes de Vigilància ambiental d’obres i Planes de gestió ambiental
 • Seguiment i supervisió ambiental d’obres d’acord amb els estàndards requerits pel client
 • Direccions ambientals d’obres
 • Elaboració d’informes de seguiment per al client, l’administració o altres organismes que ho requereixin
 • Seguiment i avaluació de fauna o vegetació sensible en fase d’obres
Health-and-safety

Comenceu a escriure i premeu Retorn per cercar