La seguretat i la salut com a prioritat en el treball d’Iplan

En qualsevol tipus de treball, el personal està exposat diàriament a diversos factors que poden afectar en la seva salut, tant físicament, com psicològicament, sent perjudicial per al seu benestar.

La seguretat i salut en el treball abasta tots els mètodes de prevenció per a evitar aquestes situacions i poder oferir al personal la condició de treballar en un espai segur i saludable i en un entorn confortable. Aquesta necessitat, a més d’aportar un benestar per a la persona treballadora i un augment de la seva confiança amb l’empresa, produeix una major productivitat de la plantilla i rendiment, evitant lesions i malalties que causen baixes laborals. Així mateix, és un principi que comprèn la política de Responsabilitat Social Corporativa, centrant la principal preocupació en les persones de l’empresa.

D’acord amb els nostres valors i ètica que apliquem en la nostra manera de treballar, continuem formant a la nostra plantilla per a ampliar els seus coneixements en la seguretat i salut en el treball.

El passat mes d’octubre vam realitzar el curs de “Treballs de Recintes Confinats” amb l’objectiu d’aprendre i, al mateix temps, fomentar la conscienciació d’un treball segur com a prioritat en el nostre treball.

L’objectiu d’aquest curs presencial ha estat dotar dels coneixements teoricopràctics sobre els procediments i normes de seguretat a seguir en els treballs en espais confinats, donant a conèixer les eines i equips de protecció individual relacionats amb la matèria impartida. D’aquesta manera, podrem contribuir en una execució més segura del treball, reduir el risc d’accidents i millorar la productivitat en aquesta mena de treballs.

Comenceu a escriure i premeu Retorn per cercar

ODS