CONTRACTE MARC AMB AIGÜES DE MANRESA S.A.

Iplan ha aconseguit un contracte marc per als serveis d’enginyeria i suport tècnic al Departament d’Oficina Tècnica d’Aigües de Manresa S.A.

Les tasques que desenvoluparà Iplan comprenen la redacció de projectes i documentació necessària i control i vigilància d’obres tant de nova execució com de millora, rehabilitació i/o reforma.Les actuacions es faran a les estacions de tractament d’aigua potable i residual, les estacions de bombament, dipòsits reguladors, xarxes de proveïment, sanejament, regenerada i pluvials, així com totes les instal·lacions i equips complementaris associats a la companyia. Això també inclou totes les actuacions de rehabilitació, millora i ampliació del Complex Esportiu de les Piscines Municipals de Manresa.

Comenceu a escriure i premeu Retorn per cercar

NUEVO PROYECTO PARA O&M HYDRO IBERIALa borrasca Gloria de 2020 causó estragos en toda Catalunya, y la central Hidroeléctrica de Pasteral situada en el Río Ter no fue una excepción. Es por ello por lo que se ha visto la necesidad de renovar parte de la infraestructura y de los equipos hidráulicos de la captación de la central.