Seguretat i Salut

IPLAN compta amb un Departament de Seguretat i Salut, amb àmplia experiència en l’àrea de prevenció de riscos laborals.

  • Coordinació de seguretat i salut dels diferents projectes, el desenvolupament dels quals depèn de la coordinació de les diferents activitats de l’obra com a garantia que els contractistes i la resta d’entitats apliquin els principis bàsics de prevenció i seguretat laboral.
  • Desenvolupament d’estudis i plans de seguretat.
  • Organització de la coordinació d’activitats empresarials.
  • Assistència tècnica en seguretat i salut laboral.
  • Auditories dels sistemes de gestió preventius.

Comenceu a escriure i premeu Retorn per cercar