PLA “CUIDE’M BCN”

Dins del nou pla “Cuide’m BCN” promogut per l’Ajuntament de Barcelona hi ha hagut canvis en el contracte de neteja de la ciutat i s’han substituït els contenidors actuals per uns de nous que seran més baixos, per millorar la visibilitat dels peatons i la seva seguretat. Tindrà, segons una nota de l’ajuntament, diferents mesures per adaptar-se a les necessitats de cada territori, així com les boques calibrades segons el residu que es llança.

Iplan realitzarà el seguiment dels treballs de senyalització de la reordenació d’aquests, les tasques de revisió dels treballs executats pel contractista i la introducció i actualització a l’INCA (programari municipal d’inventari digital d’elements de mobiliari de la ciutat tipus Sistema de Informació Geogràfica SIG) de totes les modificacions realitzades.

Comenceu a escriure i premeu Retorn per cercar

FOMENTO DEL USO DE ENERGÍA PROCEDENTE DE FUENTES RENOVABLESBoe