NOU PROJECTE PER A L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA

Som adjudicataris d’un contracte nou per a l’Agència Catalana de l’Aigua.

Iplan proporcionarà assistència tècnica en el procés d’expropiació dels béns i els drets afectats de les obres d’execució del projecte constructiu de l’estació depuradora d’aigües residuals i col·lectors a alta de Vallmoll.

Comenceu a escriure i premeu Retorn per cercar

nos expandimos territorialmente