Manteniment de les carreteres de la Generalitat de Catalunya

La Generalitat de Catalunya ha confiat a Iplan l’execució dels treballs d’assistència tècnica i coordinació de seguretat i salut dels contractes de serveis d’execució d’operacions de conservació d’obra civil, firmes, estructures, actius geotècnics, senyalització horitzontal i d’instal·lacions elèctriques.

Aquest contracte respon a la necessitat de garantir un estat de conservació, manteniment i millora contínua correctes de les carreteres de titularitat de la Generalitat de Catalunya, gestionades directament pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat (DGIM), tot assegurant, en tot moment, les condicions mínimes de seguretat i funcionalitat d’aquestes carreteres.

Comenceu a escriure i premeu Retorn per cercar

IncasolNUEVO PROYECTO PARA O&M HYDRO IBERIA