Legalitzacions

IPLAN realitza totes les gestions i tramitacions necessàries per aconseguir amb èxit la legalització de tot tipus d’instal·lacions, aportant un assessorament especialitzat (legal o tècnic) per a l’assoliment dels objectius marcats en cada projecte, minimitzant temps, cost i riscos.
IPLAN
ofereix un coneixement extens i una llarga experiència en la preparació, revisió i gestió, entre d’altres, de les següents actuacions:

  • Autorització administrativa, aprovació de projecte i declaració d’utilitat pública.
  • Adequacions al planejament urbanístic (instruments urbanístics com a plans especials)
  • Llicències d’obres, ambientals, activitats
  • Autoritzacions de creuaments
  • Condicionants d’obra
  • Informes i assessorament jurídic
  • Gestió i compra de terrenys
  • Informes pericials
Enginyeria-Consultoria"
Project-Management
Legalization

Comenceu a escriure i premeu Retorn per cercar