Formació d’extinció d’incendis per als equips d’emergències de totes les delegacions d’Iplan

Conèixer i aprendre a gestionar el “Pla d’autoprotecció” de l’empresa és essencial per a la seguretat del nostre personal de treball en cas d’incendis.

El mes de juny passat vam fer un recordatori als nostres equips de 1a intervenció sobre els coneixements bàsics contra incendis i els de primers auxilis o emergències.
En aquest curs, el principal objectiu ha estat recapitular tot l’après:

  • Conèixer i saber identificar els procediments dels primers auxilis a aplicar en funció de l’emergència.
  • Identificar els possibles perills en el lloc de l’accident.
  • Estar familiaritzats amb els elements necessaris per a implantar un pla d’evacuació i emergència.
  • Saber adoptar les mesures de protecció adequades enfront d’incendis i emergències.

Els nostres equips ja estan preparats per als pròxims simulacres que s’implantaran en totes les delegacions d’Iplan en el 2023.

Comenceu a escriure i premeu Retorn per cercar

Red electricaenergia final