EXPEDIENT D’EXPROPIACIÓ DE LA LÍNIA AÈRIA-SUBTERRÀNIA A 66 KV CALA BLAVA- LLUCMAJOR

Implantació de la línia aèria de 66 kV en els termes municipals de Palma i Llucmajor en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Assessorament i assistència tècnic- jurídica en el procediment d’expropiació on es veuen afectades un total de 113 finques.

Comenceu a escriure i premeu Retorn per cercar