Assistència tècnica-jurídica per a la imposició de servitud d’aqüeducte a Barcelona

En Iplan estem col·laborant des del nostre departament d’Enginyeria de Legalitzacions amb l’assistència tècnica-jurídica de la imposició de servitud d’aqüeducte dins del projecte consistent en la reposició d’una canonada d’aigua a Terrassa, Barcelona.
Els nostres serveis oferts han consistit en:
✓ Una resposta tècnica – jurídica a les al·legacions presentades durant la informació pública del projecte.
✓ Una proposta de barem i indemnitzacions.
✓ Gestió del Conveni de signatura de mutu acord.
✓ Inscripció en el Registre de la Propietat.

Comenceu a escriure i premeu Retorn per cercar

obra-civilAhorro energetico