SE FORALLAC 110/25 kV

Assessorament jurídic especialitzat en dret urbanístic, tant en via administrativa, com contenciosa administrativa, seguida en el procediment legal que ha tingut per objecte la implantació en sòl no urbanitzable de la subestació SE Forallac com a sistema urbanístic general no contemplat en el planejament urbanístic general.

Iplan ha col·laborat i assessorat jurídicament a la companyia elèctrica en el procediment d’execució de sentència que ha arribat a instàncies de el tribunal Suprem, mantenint, però, l’ordre d’enderroc de la subestació.

Comenceu a escriure i premeu Retorn per cercar