L’hidrogen verd com l’energia del futur

Què és l’hidrogen verd i com es genera?
Trobant-nos en una situació d’emergència climàtica on l’ús de les energies renovables és primordial, cal buscar noves maneres de generar combustible. L’hidrogen és l’element químic que abunda més en el nostre planeta, amb una presència del 75% de la matèria del nostre entorn. Un dels mètodes per a obtenir hidrogen és a través de l’electròlisi de l’aigua, on aquesta es descompon en els gasos d’hidrogen (H2) i oxigen (O2). Per a generar hidrogen verd es realitza aquest mateix procés químic, però a partir de l’electricitat que prové de fonts renovables i, d’aquesta manera, produir energia sense emetre CO2.


L’actualitat de l’hidrogen verd com a combustible.
Una de les metes que s’han marcat territoris de tot el món de cara a 2050 és la reducció de les emissions de carboni. Actualment, països com el Japó, els Estats Units i Alemanya lideren l’ús de l’hidrogen com a combustible. També existeixen estacions d’hidrogen a Espanya, encara que la seva producció és encara escassa. Aquesta falta de producció es deu al gran desafiament que suposa transportar-lo i emmagatzemar-lo de manera segura per la seva alta reactivitat, a més de l’alt cost que suposa obtenir-lo.

Aquesta necessitat de ser “fabricat” al no poder adquirir-ho directament de la naturalesa, juntament amb el requisit de ser generat a partir d’energies renovables, encareix la seva producció. D’igual manera, la despesa energètica en la producció de l’hidrogen, especialment la de l’hidrogen verd, és major, trobant la necessitat d’abaratir la generació d’energia renovable com a solució.


L’hidrogen verd, una energia sostenible pel futur del planeta.
L’impacte de l’ús d’hidrogen verd en el nostre dia a dia seria beneficiós per al nostre planeta i un factor clau per a la descarbonització. A diferència del carbó i el petroli, aquesta font d’energia neta emet sol vapor d’aigua, sense generar residus en l’aire, ni durant la combustió ni durant el procés de producció.

A més, és una energia molt poderosa, versàtil i de fàcil emmagatzematge, permetent d’aquesta manera el seu en moments diferents i per a altres finalitats.


A Iplan ampliem coneixements per cuidar el nostre entorn.
A finals d’octubre, la nostra responsable d’Energia Renovables va assistir a l’Hydrogen Technology Europe Expo a Bremen (Alemanya), una fira dedicada a les tecnologies, materials, components i solucions per a un futur d’hidrogen baix en carboni. 

Aquest combustible universal és el resultat d’una gran evolució de l’energia. Amb l’objectiu d’adaptar-nos als nous avanços i a les futures necessitats dels nostres clients, ens endinsem a aquest nou món per a conèixer el progrés dels desafiaments tècnics del sector i noves alternatives per a cuidar el nostre entorn.

En la mateixa situació que molts països europeus, ens trobem amb falta d’informació sobre la gestió d’aquesta indústria. A l’espera d’una actualització sobre la legislació vigent de producció d’hidrogen verd a Espanya, esperem una ampliació de la construcció d’hidrogeneres més enllà d’una activitat industrial i la simplificació dels processos administratius que comporta, entre d’altres. Es contempla la creació d’un marc normatiu general per a tots els estats membres de la UE, la qual cosa agilitzaria l’avanç del mercat d’aquesta indústria considerada l’energia del futur per a salvar el nostre planeta.

Comenceu a escriure i premeu Retorn per cercar

Responsabilidad Social CorporativaCarriles bicicleta