Construcció

Galeria Subterrània Nou de la Rambla (Barcelona)

CARACTERÍSTIQUES GENERALS (PROMOTOR)
  • Ajuntament de Barcelona
CARACTERÍSTIQUES GENERALS (Emplaçament)
  • C/Nou de la Rambla cantonada amb Av Paral·lel (BARCELONA)
Treballs realitzats
  • Realització del Projecte Constructiu
  • Execució de la direcció de les obres
  • Tràmits de permisos necessaris per a l’execució de les obres
Dades D’INTERÈS
  • Reforç de biguetes mitjançant col·locació de biguetes metàl·liques telescòpiques.
  • Reparació estructural del formigó i passivat d’armadures.

Comenceu a escriure i premeu Retorn per cercar