ENGINYERIA I DISTRIBUCIÓ DE MEDIA I BAIXA TENSIÓ

Contracte marc per a la redacció de projectes executius i constructius, Direcció d’obra i legalització per la xarxa de distribució de mitja i baixa tensió de Catalunya i Balears.

Aquest contracte té un volum aproximat anual de 4.000 projectes, sent aquests de totes les tipologies i abastos: Línies aèries i subterrànies de mitja i baixa tensió, centres de transformació, centres de mesura, centres de repartiment, etc.

Comenceu a escriure i premeu Retorn per cercar