El nostre equip d’Obra Civil col·labora en la millora del cabal ecològic en el mitjà fluvial d’un riu d’Orfes, Catalunya

El nostre departament d’Obra Civil ha participat en la formació d’una escotadura en els assuts d’Orfes del Riu Fluvià a Catalunya, amb l’objectiu de controlar l’alliberament dels cabals de manteniment en els assuts del riu.

El projecte ha consistit en el transport de terres i la formació d’un atall de terra amb mitjans mecànics, la demolició de l’assut per a la formació de l’escotadura de dimensions 3,7m x 0,40m x 1m, la construcció de la superfície d’acabat en l’escotadura i la col·locació de dos cartells informatius de l’obra.

Des d’Iplan, hem complert amb la implantació en obra d’equips i materials, la preparació dels talls, els mitjans auxiliars, l’adequació de camins d’accés de grues per al transport del material i els sistemes de seguretat (línies de vida, bastides, escales, passarel·les, baranes necessàries per a executar els treballs). Així mateix, compromesos en una gestió responsable per a reduir l’impacte ambiental de la nostra activitat, hem proporcionat un sistema de protecció ambiental i una retirada i neteja al final de l’obra del projecte.

Aquest treball ha millorat el cabal ecològic en el mitjà fluvial, regulant la quantitat d’aigua necessària per a conservar el seu ecosistema aquàtic i mantenir el seu funcionament ecològic.

Comenceu a escriure i premeu Retorn per cercar

CablesResponsabilidad Social Corporativa